Ingångslön inom kommunikation, kultur och kreativa yrken

ingangslon-kommunikation-kultur fackforbundet-dik

Vad är ingångslönen för en kommunikatör, bibliotekarie, arkivarie, museipedagog, projektledare och en grafisk designer? Se DIK:s rekommenderade ingångslön för nyexade inom kultur, kommunikation och kreativ sektor!

Efter avslutad utbildning tar du med dig gedigen och värdefull kompetens in i ditt första jobb. För DIK är det viktigt att den kompetensen bekräftas och återspeglas i ditt lönekuvert. Därför rekommenderar förbundet en ingångslön på 32 000 kronor.

Att förhandla lön som som nyexad

Som nyexaminerad på arbetsmarknaden kan det vara svårt att själv sätta ett ekonomiskt värde på sin kompetens. Risken är då att ett för lågt löneerbjudande, i relation till utbildningsnivån, accepteras. Med DIK:s rekommenderade ingångslön har du ett lägsta löneanspråk att förhålla dig till som baseras på svar från DIK:s senaste löneenkät.

Rekommendationen gäller samtliga yrkesområden och kvalificerade roller inom DIK:s medlemsgrupper, inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. Samtidigt är det viktigt att ha med sig att det finns variationer beroende på yrke, arbetsområde, arbetsmarknadssektor och var i landet man bor som gör att ingångslönerna kan skilja sig.

Läs mer: Så höga är lönerna inom kultur och kommunikation

Boka lönecoach för individuell rådgivning

Vissa yrkesgrupper kan ligga lägre och andra högre. Därför uppmuntrar vi alla medlemmar att höra av sig till våra lönecoacher för att få specifik information om just det jobb du söker. 

Det finns många faktorer som påverkar ingångslönen. Som medlem i DIK kan du boka personlig lönerådgivning inför löneförhandlingen.

Bli medlem