Gå till innehåll

Ingen ska bli diskriminerad

ingen-ska-bli-diskriminerad

Allas trygghet är lika viktig – det spelar ingen roll om du är ledare eller anställd, vilken typ av anställning du har eller om du är student. Ingen får diskrimineras. Om din arbetsgivare diskriminerar dig, bryter denne mot lagen och ska anmälas.

Vad är diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen har som mål att motverka diskriminering. I den fastställs:

  • Vad som räknas som diskriminering

  • Vilka diskrimineringsgrunderna är

  • Vilka lagstadgade aktiva åtgärder som finns

Vad är diskriminering?

Att bli diskriminerad är att på något sätt bli särbehandlad eller kränkt på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. De är följande:

  • Kön

  • Könsöverskridande identitet eller uttryck

  • Etnisk tillhörighet

  • Religion eller annan trosuppfattning

  • Funktionshinder

  • Ålder

  • Sexuell läggning

Diskrimineringslagen omfattar även trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna och sexuella trakasserier. Skyddet mot diskriminering i arbetslivet börjar gälla redan i anställningsprocessen och oavsett om du är anställd eller praktikant.

Vad gör jag om jag blivit diskriminerad?

Har du blivit utsatt för diskriminering av en kollega, chef eller någon på arbetsplatsen ska du anmäla det till arbetsgivaren. Har du blivit diskriminerad av din arbetsgivare och inte vill ta upp det med en chef, kan du kontakta skyddsombudet på din arbetsplats eller oss på DIK. Det är sedan arbetsgivarens ansvar att utreda och vidta vidare åtgärder.  

Att diskriminera någon är olagligt. Diskrimineringsombudsmannen, DO, jobbar för ett samhälle fritt från diskriminering. Där kan du läsa mer om vad arbetsgivaren kan göra för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen.  


Som medlem kan du alltid få stöd och vägledning från DIK om du misstänker att det pågår diskriminering på din arbetsplats, eller om du själv blir utsatt. Läs mer här!