Gå till innehåll

Om a-kassan

A-kassa bild

Olika faser i livet betyder olika typer av utmaningar, vilket gör det viktigt att vissa delar känns trygga – som exempelvis ekonomin. Ett avbrott i din arbetssituation måste inte innebära ekonomiska svårigheter. Är du ansluten till en a-kassa har du möjlighet att få ekonomisk ersättning mellan jobb.

Vad är a-kassan?

A-kassa står för arbetslöshetskassa och fungerar egentligen som en försäkring som du själv köper. Det innebär att du har en grundtrygghet och möjlighet att få ersättning om du skulle bli av med jobbet. Så fort du har ett jobb, eller om du arbetar vid sidan av studierna, kan du gå med i a-kassan. Det är en fördel att fortsätta vara med, eller gå med i a-kassan under studietiden, eftersom det krävs att du ska ha varit med en viss tid innan du kan få ersättning.  

Beroende på vilken bransch du är i finns det olika a-kassor, men som medlem i DIK kan du gå med i Akademikernas a-kassa. Precis som till facket ansöker du om medlemskap och betalar därefter en månadsavgift. När du slutar på ett jobb ska du få med dig ett intyg (så kallat arbetsgivarintyg) från arbetsgivaren, som bekräftar att du haft en anställning. Du behöver också skriva in dig på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. 

Spelar orsaken till min arbetslöshet någon roll? 

Bakgrunden till att ditt tidigare arbete upphört har betydelse för hur länge du får vänta på ersättning från a-kassan. Du kan få ersättning även när du själv säger upp dig, men i de flesta fall får du då en avstängning i 45 dagar innan du kan påbörja den upp till 300 dagar långa ersättningsperioden.

För att a-kassenivån ska bli så hög som möjligt och avstängningsdagarna börja räknas av, behöver du registrera dig hos arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen och skicka in tidsrapporter till a-kassan. Finns det giltiga skäl att sluta sitt arbete går det att undvika avstängning. Hos Akademikernas a-kassa finns mer information om vad som gäller!

Hur mycket pengar får jag?

Hur mycket ersättning du får beror på hur länge du varit medlem i a-kassan, hur länge du jobbat och vilken lön du haft. Det är a-kassan som beslutar hur stor din ersättning blir. Det finns ett tak i a-kassan som begränsar hur mycket ersättning som kan betalas ut, vilket innebär att endast inkomster på upp till 25 000 kr/månaden kan ersättas med arbetslöshetsförsäkringen. Som medlem i DIK ingår därför en inkomstförsäkring som täcker upp för den del av lönen som ligger över gränsen för a-kassan – med den kan du få upp till 80 procent av din tidigare lön. Utöver ett tak finns det också begränsningar för hur länge du kan få a-kassa.

Här kan du läsa mer om vår inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkring