Gå till innehåll

Om att bli förälder

Förälder 2

En föräldraledighet ska vara fokuserad på dig och ditt barn – inte på krånglig byråkrati eller oro över ekonomi. Därför är det bra att i god tid ta reda på vad du behöver för att få en så lugn och harmonisk föräldraledighet som möjligt.

Föräldraledighetslagen

När du blir förälder har du rätt att vara ledig från din anställning, enligt reglerna i föräldraledighetslagen. Under barnets första levnadsår (första året du har barnet i din vård om du adopterat) har du rätt att vara helt ledig. Därefter har du rätt till ledighet i samma omfattning som du tar ut föräldrapenning. Fram till barnet fyller 8 år, har du rätt att korta ner din arbetstid till 75 procent av en heltidstjänst.

Du ska anmäla föräldraledighet minst två månader innan den påbörjas eller så snart det går. För ett (1) barn har föräldrarna rätt till högst 480 dagar med föräldrapenning från Försäkringskassan. Det finns möjligheter att vara lediga tillsammans och samtidigt ta ut föräldradagar en kortare period. När barnet föds har dessutom den förälder som inte varit gravid rätt att under 10 dagar vara ledig från arbetet och få ersättning från Försäkringskassan – så kallad tillfällig föräldrapenning. Du har möjlighet att spara en viss mängd ersättningsdagar och kan som längst ta ut föräldradagar från Försäkringskassan till dess att barnet fyllt 12 år eller gått ut sitt femte skolår.  

Du kan varva att vara föräldraledig och jobba – hur ofta du kan göra det beror på arbetsgivaren. Du har rätt till tre ledighetsperioder per år.  

Föräldrapenning

Ersättningen från Försäkringskassan kallas för föräldrapenning och är en del av föräldraförsäkringen i Sverige. Du kan få föräldrapenning om du är förälder till, eller har vårdnaden om, ett barn. Du har också möjlighet att få ersättning om du exempelvis är eller har varit gift/registrerad partner till föräldern.

Du får inte arbeta, studera eller söka arbete samtidigt som du är föräldraledig med föräldrapenning.

Föräldrapenning och föräldralön

Från Försäkringskassan får du föräldrapenning. Föräldrapenningen är på cirka 80 procent av din lön, upp till ett tak som är på 39 400 kronor (år 2020). Har din arbetsplats kollektivavtal kan du dessutom få föräldralön i ett visst antal månader. För att kunna ta ut en föräldralön kan du ha behövt jobba på ditt jobb en viss tid. Vanligen krävs det exempelvis ett års anställningstid för att få två månader med föräldralön – ju längre anställningstid, desto fler månader med extra ersättning. Reglerna kan variera något i olika kollektivavtal.  

Föräldralönen kompletterar föräldrapenningen och gör att du kan komma upp i 90 procent av din lön, oavsett vad du tjänar. Du kan bara få föräldralön ett visst antal dagar och bara fram tills barnet är en viss ålder, eller till dess du haft barnet hos dig i motsvarande tid om du adopterat. Oftast går gränsen vid ett och ett halvt år. Har arbetsgivaren inte kollektivavtal får du själv avtala vad som gäller, eftersom det då inte är någon självklarhet att du får en kompletterande föräldralön.  

Hur ska kontakten med arbetet se ut under din tid som föräldraledig? Även om du är föräldraledig, ska du få inbjudan till både lönesamtal och utvecklingssamtal - det ska vara en självklarhet.

Hur det ser ut med sociala aktiviteter är mer upp till dig. Ibland kan det kännas viktigt att bara få bli inbjuden, men själv besluta om sin närvaro. Det är bra att prata igenom liknande situationer med sin chef, eftersom det brukar det bli mer avslappnat och enklare att både tacka nej eller ta upp frågan om var gränsen för arbetstid går när du deltar.

VAB – Vård av barn

Om ditt barn är sjukt och du eller den andre föräldern behöver vara hemma från jobbet och ta hand om barnet – så kallad vab – kan du få tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Du kan få ersättning för vab om barnet är mellan 8 månader och 12 år, men det finns tillfällen då du har rätt till ersättning även om barnet är yngre eller äldre. 

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Du kan få ersättning för vab (tillfällig föräldrapenning) i max 120 dagar per år. De sista 60 dagarna kan du bara få ersättning om barnet är sjukt och inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk. Är ni flera som vabbar för barnet kan ni dela på vab-dagarna och till exempel ta halva dagen var. Även för tid med tillfällig föräldrapenning har du rätt till ledighet enligt föräldraledighetslagen. 

Här kan du läsa mer om fördelarna med kollektivavtal!

Kollektivavtal