Gå till innehåll

Om att bli sjuk

sjuk

Att sjukanmäla sig ska inte behöva innebära en stress eller oro över arbete och pengar. Återhämtar du dig inte är risken större att sjukdomen förlängs och att du behöver vara sjukskriven under en längre period. Är du sjukskriven längre än två veckor får du med kollektivavtal sjuklön, som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan.

Lön vid sjukskrivning

De första 14 dagarna av din sjukdom betalar din arbetsgivare ut sjuklön till dig. Den är på 80 procent av din vanliga lön, med undantag för första sjukdagen då det görs ett lite större avdrag – ett så kallat karensavdrag. För att fortsätta få ersättning behöver du efter sju dagar ett intyg från en läkare, som säger att du just nu inte kan utföra ditt arbete.  

Från den femtonde sjukdagen upphör sjuklönen och då kan du i stället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Finns det dessutom kollektivavtal på din arbetsplats, kan du efter femtonde dagen få ut mer sjuklön som kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan. 

Sjukförsäkring

Finns det kollektivavtal på din arbetsplats omfattas du av förmåner som gör att du kan få mer pengar än bara sjukpenningen från Försäkringskassan när du är sjukskriven längre än två veckor. Kollektivavtalets sjukförsäkring innebär också ersättning om du skulle bli långvarigt sjukskriven. 

Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal kan det finnas en sjukförsäkring ändå, och du kan få erbjudanden om att själv teckna en sådan via olika försäkringsbolag. Det är viktigt att veta att en sådan icke-kollektivavtalad sjukförsäkring inte börjar gälla förrän efter några månaders sjukskrivning. Den kompenserar inga förlorade inkomster för tiden mellan att sjuklöneansvaret upphör för arbetsgivaren fram till när sjukförsäkringen kickar in. 

Sjukskriven under lång tid

Som sjukskriven under en längre period kan du få sjukpenning från Försäkringskassan med upp till ungefär 80 procent av din lön (upp till ett tak som 2020 är 31 530 kr/månad) i 364 dagar. Skulle du vara sjukskriven längre minskar ersättningen och du kan få sjukpenning på fortsättningsnivå – om det inte finns speciella skäl att förlänga perioden.  

Har din arbetsgivare kollektivavtal får du dessutom ersättning utöver sjukpenningen från Försäkringskassan. Sammanlagt får du då under de första månaderna ca 90 procent av hela din lön. 

Se till att ha koll på hur du ligger till och hur du går tillväga, så du slipper onödig ekonomisk oro om du blir sjuk eller skadad. Facket kan alltid hjälpa till om arbetsgivaren inte följer de regler och lagar som gäller på arbetsplatsen.