Gå till innehåll

Om pension

pension

Oavsett vad du gör och vilken karriär du har, kommer det komma en dag när du inte längre jobbar. Pensionen är en stor del av din framtid och viktig att tänka på tidigt i livet – därför behöver du få koll på hur det här med pension fungerar.

Pensionen

Kring en viss ålder kommer det finnas möjlighet för dig att gå i pension. Vilka åldersgränser som gäller, beror på när du är född. För att ta reda på vad som gäller för dig, kan du läsa mer hos Pensionsmyndigheten. Du kan få pension från flera håll: 

  • Allmän pension – kommer från staten och administreras av Pensionsmyndigheten. Den grundas på din inkomst och en gång per år får du besked i form av “orangea kuvertet”. På pensionsmyndighetens sida kan du kolla hur mycket pension som sparats åt dig hittills.

  • Tjänstepension – betalas av din arbetsgivare om det finns kollektivavtal, annars behöver det framgå av ditt anställningsavtal om det finns eller inte. Tjänstepensionen innebär bättre pension, tar hänsyn till högre inkomster än den allmänna pensionen och är därför en viktig del av din kommande pension. Utan kollektivavtal finns det en risk att din arbetsgivare inte betalar någon tjänstepension alls. 

  • Eget sparande – kan göras via bank eller försäkringsbolag och är helt frivilligt.

Tjänstepension

Tjänstepension är pension som din arbetsgivare betalar. Finns det kollektivavtal, bestäms tjänstepensionen av vad som förhandlats fram i avtalet. I kollektivavtalet regleras också vilka olika möjligheter du själv har för hur din tjänstepension ska placeras.  

Eftersom kollektivavtalet innebär att många går samman och gemensamt tecknar försäkringarna som tjänstepensionen innebär, kan kostnaderna för exempelvis administration pressas ner till ett minimum. Kollektivavtalet innebär också en kvalitetsstämpel på de tjänstepensionsbolag som är möjliga att välja inom ramen för den kollektivavtalade tjänstepensionen.  

Saknar din arbetsgivare kollektivavtal riskerar du att gå miste om tjänstepensionen och därmed få sämre pension. Då är det viktigt att själv förhandla om tjänstepensionen med arbetsgivaren! 

För att ta reda på hur du ligger till och vad du själv kan göra kan du gå in på Pensionsmyndigheten för att se hur mycket som hittills sparats i den allmänna pensionen. Du kan också läsa mer på minPension eller, om du är privatanställd, kontakta PTK:s rådgivning för att få råd om vad du kan göra för att inte gå miste om pengar i framtiden.

Här kan du läsa mer om fördelarna med kollektivavtal!

Kollektivavtal