Vad är omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestöd

Omställnings­studiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna om stödet.

Vad innebär stödet?

Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Stödet innebär att du kan utbilda dig i upp till ett år, både på heltid och deltid, med betalning. Många kommer att kunna få upp till 80 procent av sin lön under studietiden.

Är jag berättigad?

Du kan söka stödet om:

  • Du är mellan 27 och 62 år.

  • Du är etablerad på den svenska arbetsmarknaden och haft arbete som din huvudsysselsättning sammanlagt 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren.

  • Du har arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna.

Kan jag söka vilken utbildning som helst?

Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställnings­­studiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, komvux och folkhögskola.

Men utbildningen ska matcha vilka behov som finns och vilken kompetens som saknas på arbetsmarknaden. Det kan med andra ord inte vara en utbildning inom ett område där det redan finns stor konkurrens.

Du kan ansöka om stödet för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023. I vissa fall går det att få omställningsstudiestöd för utbildningar som redan är påbörjade.

Hur lång och omfattande kan utbildningen vara?

Till och med året du fyller 39 år får utbildningens totala längd inte vara längre än 80 heltidsveckor (cirka två år), eller motsvarande antal veckor om den ges på deltid. Från och med året du fyller 40 år finns ingen begränsning på utbildningens längd.

Utbildningen måste omfatta minst en veckas heltidsstudier, eller motsvarande på deltid, och du måste studera på minst 20 procent.

Hur länge kan jag få stödet?

Som längst kan du få omställnings­studiestöd i 44 veckor för studier på heltid. Det motsvarar ungefär ett års studier.

Om du studerar på deltid räknar CSN om veckorna till vad de skulle motsvara i heltidsstudier. Det innebär att om du till exempel studerar på 50 procent kan du få omställnings­studiestöd i 88 veckor.

Hur gör jag för att söka?

Du ansöker om omställningsstudiestöd på Mina sidor på csn.se.

Det är två ansöknings­omgångar per år. När du kan ansöka beror på när du ska börja studera.

  • För studier som startar under perioden 1 juli-31 december är tidigast dag för ansökan 1 april samma år.

  • För studier som startar under perioden 1 januari-30 juni är tidigaste dag för ansökan 1 oktober året innan.

För med detaljerad information om vad omställningsstudiestödet är, vilka villkor som gäller och hur du går tillväga för att söka – besök csn.se.