Att tänka på kring semester

semester-ledare

Semester är viktigt för återhämtning. För att orka som ledare är det viktigt att uppmuntra semesterledighet, både sin egen och övriga anställdas. Som chef har du både möjlighet och ansvar att se till att alla anställda tar ut semesterledighet. Det är en investering i framtiden – både för dem och för verksamheten.

Semesterlagen

Enligt semesterlagen tjänar alla med en anställning (oavsett anställningsform eller ålder) in 25 dagars betald semester på ett år och lagen säger att det ska vara möjligt att ta fyra veckors sammanhängande semester mellan juni och augusti. Genom enskild överenskommelse eller kollektivavtal kan antalet semesterdagar bli fler än vad lagen säger. 

Skulle du, eller någon du har personalansvar för, bli sjuk under semestern ska sjukanmälan göras precis som vanligt. Rätten till sjuklön finns även under semestern, eftersom det inte är semester att vara sjuk. I stället får semestern återtas och dagarna som ersattes med sjuklön kan tas ut vid ett senare tillfälle i stället. 

Semesterlön och semesterersättning

Den lön som betalas ut när någon tar ut betald semester motsvarar den vanliga lönen, men kallas då i stället semesterlön. Utöver den vanliga lönen tillkommer ett så kallat semestertillägg. När det finns kollektivavtal på arbetsplatsen är procentsatsen för semestertillägget oftast högre än det som gäller enligt semesterlagen. 

Semesterersättning

När en anställning upphör har personen som slutar rätt att få outnyttjade semesterdagar utbetalda i pengar i stället – som semesterersättning. Semesterersättningen består av semesterlönen (lön och semestertillägg) för varje betald semesterdag som är intjänad under anställningen men inte tagits ut i ledighet. Semesterersättning är en laglig rättighet och kan inte förhandlas bort. Utbetalning av semesterersättning ska ske senast månaden efter anställningens upphörande. Har personen tagit semester i förskott dras den summan på slutlönen. Skulle förskottsdagarna vara äldre än fem år, skrivs de av och får inte dras på slutlönen. Upphör anställningen genom uppsägning på grund av arbetsbrist från arbetsgivarens sida, är det viktigt att känna till att arbetsgivaren aldrig får begära tillbaka förskottssemestern. 

Är det okej att kräva nåbarhet under semestern?

Det är viktigt att inför semestersäsongen fundera på vilka signaler du som ledare skickar till de anställda. Lika viktigt är det förstås att du också får ha semester och inte förväntas vara nåbar av kollegor och chefer på jobbet. Det är lätt att bli klämd, särskilt om du är vad som ofta kallas mellanchef. 

En idé är att tillsammans med alla anställda diskutera och låta var och en komma till tals. Är det exempelvis semester att vara tillgänglig på sin jobbtelefon? Som ledare är det också bra att föregå med gott exempel – är du alltid tillgänglig kan det skicka signaler att dina medarbetare också måste vara det. 

Här kan du läsa mer om fördelarna med kollektivavtal!

Om kollektivavtal

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring semester.

Om semester