Lönelyft för bibliotekarier efter lokalfacklig kamp 

Foto: Alexander Donka
Foto från Stockholms bibliotek Luma av Alexander Donka

I flera år hade skolbibliotekarierna i kommunen dragit ifrån folkbibliotekarierna lönemässigt. Till sist var situationen orimlig. Då satte Rolf Andersson från den lokala DIK-föreningen i Karlshamn ned foten. 

Egentligen var det skolbibliotekarierna som låg rätt lönemässigt och folkbibliotekarierna som halkat efter. Det insåg DIK-föreningen när de började fördjupa sig i DIK:s lönestatistik. Frågan hade varit på bordet under lönerevisionen många gånger tidigare. Utan resultat. Men när föreningen började analysera arbetsgivarens statistik såg man att folkbibliotekarierna hade bland de lägsta lönerna i landet. Då bestämde man sig för att bli mer konfrontativa. 

Facket och chefen krokade arm i lönefrågan

När analysen var gjord begärde föreningen ett extra möte med hr där man lyfte skillnaden mellan skol- och folkbibliotekarier. Man visade att skolbibliotekarierna låg rätt lönemässigt medan folkbibliotekarierna halkat efter rejält under den tidigare bibliotekschefen. Till sist såg även arbetsgivaren det DIK-föreningen sett – att lönerna på folkbiblioteket var orimligt låga. Och att man måste göra något åt det. 

Fast det fanns ytterligare en viktig faktor. Rolf Andersson hade sen länge ett nära samarbete med sin chef, bibliotekschefen. Och hon stöttade Rolf i att lönerna på folkbiblioteket måste upp. Facket och chef bestämde sig för att göra armkrok. Och trots att bibliotekarierna inte var en prioriterad grupp i årets lönerevision fick de fram extra lönepengar. Det resulterade i att de sämst betalda bibliotekarierna i kommunen fick ett par tusen extra i lönepåslag i år, utöver den ordinarie lönerevisionen. Något som aldrig hade hänt utan Rolf Anderssons och DIK-föreningens engagemang för lönefrågan i kommunen.

Men för Rolf är det här bara första steget, föreningen kommer arbeta vidare med bibliotekarielönerna även i kommande års lönerevisioner. 

Vill du också påverka för högre löner? DIK har tagit fram en verktygslåda som du kan använda.

Till löneverktyget!