Navigera rätt i årets lönerevision – om inflation och lönekrav

lönerevision

Oro över det ekonomiska läget letar sig in på arbetsplatser och i det lokalfackliga arbetet, inte minst i lönerevisionen. DIK hjälper dig som lokalfackligt förtroendevald att navigera rätt.

Inflationen är hög i Sverige – och världen. Det gör att din och dina kollegers lön räcker till mindre, köpkraften minskar för att prata ekonomispråk. Men lösningen är inte att kräva löner som fullt ut kompenserar för inflationen, då riskerar vi att hamna i en ”löneinflationsspiral” där löner driver inflation och där köpkraften snarare försämras. Löntagarna får högre lön men blir ändå fattigare. Där var Sverige på 1970- och 80-talet.

Så hur ska du som lokalfacklig navigera i det nya ekonomiska läget i årets lönerevision?

I lönerörelsen driver DIK tillsammans med våra fackliga samarbetsparter att det utifrån våra löneavtal bland annat är ansvar och prestation som ska ligga till grund för löneökningar, inte inflationen. För faktum kvarstår: Många av DIK:s medlemsgrupper har för låga löner i förhållande till utbildning och kvalifikationer. Det kan man driva i löneöversyner det kommande året. Vissa av DIK:s yrkesgrupper är också svåra för arbetsgivarna att rekrytera vilket även det är grund för extra lönesatsningar.

Låter det krångligt? Läs mer nedan:

DIK:s ställningstagande kring förhållandet reallöneökningar och inflation.

Magasin K intervjuar DIK:s förhandlingschef Magnus Berg om sambandet mellan lön och inflation i årets lönerörelse: DIK.

Saco-S ställningstagande inför årets löneöversyn på staten.