Frågor och svar om anmälningsplikten 

nej-till-angiverilagar

Vad innebär förslaget om anmälningsplikt och varför har fackförbundet DIK tagit ställning emot det? Här reder vi ut frågorna.

Vad innebär förslaget om anmälningsplikt? 

I Tidöavtalet som Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har ingått föreslår partierna en anmälningsplikt för myndigheter och kommuner. Förslaget innebär att många yrkesgrupper, däribland biblioteksanställda, ska bli skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.  

Förslaget ska undersökas av en statlig utredning som också ska titta på om det ska göras undantag från anmälningsplikten för vad man kallar “ömmande värden”, vilket exempelvis skulle kunna bli aktuellt för yrkesgrupper inom sjukvården.  

Varför är DIK emot förslaget? 

DIK:s biblioteksmedlemmar har tydligt uttryckt att förslaget om anmälningsplikt bör skrotas. Det strider mot flera internationella konventioner, bland annat barnkonventionen, och står dessutom i stark kontrast till bibliotekslagen som slår fast att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.   

Därutöver ser vi att det skulle innebära arbetsmiljöproblem och en etisk stress för våra medlemmar att behöva ange medmänniskor. En anmälningsplikt skulle sätta bibliotekarierna i en omöjlig situation där de antingen tvingas bryta mot anmälningsplikten eller mot bibliotekslagen.   

En lång rad andra fackförbund och yrkesgrupper har också protesterat – lärare, läkare, jurister och socialsekreterare för att bara nämna några.   

Är det inte bra att regeringen gör insatser för att komma åt människor som vistas illegalt i landet? 

Att människor drar sig för att söka vård, skicka sina barn till skolan eller ta del av information och kultur på biblioteket skulle inte motverka det ”skuggsamhälle” regeringen säger sig vilja komma åt. Tvärtom ser vi att det skulle leda till mer utsatthet, otrygghet och segregation.  

Dessutom skulle människors förtroende för biblioteken raseras – inte minst hos den grupp människor som många gånger är helt beroende av biblioteket för att kunna ta del av information, få språkligt stöd eller tillgång till en dator. 

DIK anser att en anmälningsplikt inte är förenlig med bibliotekens uppdrag, och att en angiverilag överhuvudtaget inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. DIK vill att regeringen drar tillbaka förslaget i sin helhet – det räcker inte att det eventuellt ska göras undantag för vissa yrkesgrupper. 

Är inte DIK partipolitiskt obundna – varför kritiserar ni just M, Kd, Sd och L? 

För DIK som fackförbund är det viktigt att granska politiska förslag utifrån hur de skulle kunna påverka våra medlemmar, och att driva på för förändring där vi ser att det behövs. Vi är partipolitiskt obundna och jobbar för att påverka beslutsfattare oavsett vilket parti de tillhör. I det här fallet riktar vi oss främst till regeringen och migrationsministern eftersom det är de som planerar att genomföra anmälningsplikten. DIK är starkt emot förslaget och kräver att det dras tillbaka i sin helhet.