Kommunikation med medlemmar

Kommunikation med medlemmar

Mycket av det lokalfackliga arbetet pågår under ytan och når kanske aldrig ut. Därför har vi sammanställt våra bästa tips för hur du kan kommunicera med medlemmarna så att de alltid vet vad som händer på er arbetsplats, ser värdet av sitt medlemskap och känner ett större engagemang för de fackliga frågorna.

Skapa ramar för kommunikationen

Ett bra förhållningssätt för att kommunicera med medlemmarna är att tänka att allt du gör som lokalfacklig på något sätt ska synas utåt. Du ska inte berätta om innehållet i varje förhandling, men hitta ett sätt att berätta löpande om ditt fackliga arbete. Det kan till exempel vara att skapa ett nyhetsbrev eller att ordna en återkommande medlemsfika.

Gör det enkelt för medlemmarna att kontakta dig

Var tydlig med hur medlemmarna kan kontakta dig som förtroendevald och svara snabbt på deras frågor. Om du inte kan ge svar på en gång, be att få återkomma. Tänk på att personlig kontakt överträffar allt när det gäller kommunikation. Dina medlemmar är också dina kollegor! Passa på i vardagen att lyssna in och prata om era arbetsvillkor.

Se också till att det finns uppdaterad information om vilka som är lokalfackliga representanter, på till exempel intranät eller de digitala plattformar för samarbete som ni använder.

Skicka ett nyhetsbrev

Ett enkelt nyhetsbrev som du skickar till medlemmarna är ett bra sätt att få till en löpande dialog. Ett enkelt strukturerat e-postmeddelande fungerar bra! Kolla in DIK:s nyhetsflöde och sociala medier för att få tips på aktuella ämnen och nyheter som du kan ta med i nyhetsbrevet. Berätta vilka frågor som är aktuella på arbetsplatsen och vem i styrelsen som arbetar med detta.

Ordna med aktiviteter

Det kan vara frukostmöten, medlemsfika eller lunchföredrag där du ser till att både inspirera och informera. Glöm inte bort att ordna aktiviteter där kollegor som ännu inte är medlemmar också kan vara med. Du kan söka ekonomiskt bidrag för medlemsaktiviteter och få hjälp att hålla seminarier. Kontakta DIK för att få mer information.

Planera ett givande årsmöte

En gång per år ska er lokalförening hålla årsmöte. Se till att ha tid både för måsten och positiv energi. Förutom att ta upp alla handlingar och motioner, berätta om någon särskild utmaning ni haft under året, om frågor där ni har gjort framsteg och om planerna för kommande år.

Se till att vara inkluderande och informera både med hjälp av bilder, prat och textdokumentation.

På årsmötet finns även möjligheten att bjuda in någon av DIK:s experter som kan berätta om ett aktuellt eller inspirerande ämne. Kontakta DIK för att få idéer inför ert årsmöte.

Dags att rekrytera nya medlemmar? Läs DIK:s tips!

Rekrytera medlemmar