Så gör du för att värva medlemmar

Agnes och Frida

Som lokalfacklig företrädare är du viktigt för att göra det möjligt för DIK att växa som förbund – det är du som är närvarande på arbetsplatsen och som möter potentiella medlemmar i din vardag. Men hur får vi fler att organisera sig?

Fridas värvningstips

Frida Telleborn har arbetat som ombudsman på DIK sedan 2021. Enligt henne är en aktiv värvning av medlemmar en av de viktigaste förutsättningarna för ett starkt fackförbund:

– Att värva fler medlemmar är viktigt av många olika anledningar men framför allt för att ju fler DIK-medlemmar vi är på en arbetsplats, desto mer inflytande får vi. Tillsammans är vi starka och är vi fler röster är det större chans att vi kan påverka och vara med och genomföra förändringar på arbetsplatsen. Det blir också en större tyngd och kraft om vi är många!

Vad är det viktigaste att fokusera på för att värva nya medlemmar?

– Berätta varför det är bra att vara med i DIK – utgå från dig själv brukar vara en bra ingång! Lyft de positiva sidorna med att vi är många och ge exempel på hur man som medlem kan påverka på sin arbetsplats.

– Förutom solidariteten och påverkansmöjligheten så finns det ju även fördelar för individen som medlem. Berätta gärna om vad man får som medlem, exempel på det kan vara: inkomstförsäkring, rådgivning, förhandlingsstöd eller varför inte löne- eller karriärcoach som ingår i medlemskapet!

– Att över huvud taget synas på arbetsplatsen är många gånger avgörande – "syns du inte finns du inte", brukar det ju heta. Lägg fram merch, bjud in till DIK-fika och sprid bland kollegor vad som är på gång i förbundet. Vill du ha hjälp med att till exempel få material skickat eller det praktiska kring att anordna DIK-fika är det bara att höra av dig!

Finns det några utmaningar och hur tar jag isåfall mig an dem på bästa sätt?  

– Vissa tycker att det kan vara dyrt eller onödigt att lägga pengar på att vara medlem men då kan man igen hänvisa till allt det man faktiskt får som medlem och hur väl investerade pengar det faktiskt är den dagen man behöver hjälp.

– Det finns även de som har hört historier om när ”facket inte kunde göra någonting” eller själva har en dålig erfarenhet – det bästa man kan göra då är att ge exempel på vad man gör på arbetsplatsen idag, vad man vill göra och att man som medlem kan påverka förbundet i den riktning man vill.

Bjud kollegorna på DIK-fika

Gör så här!