Hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa

halsoforsakring fackforbundet-dik

Vet du att det är bättre att tidigt göra något åt oro, stress, nedstämdhet och depression för att undvika att bli långtidssjukskriven? Med Akademikerförsäkrings försäkring kan du få upp till sex kostnadsfria samtal med legitimerad psykolog.

Psykisk ohälsa blir allt vanligare och många akademiker mår dåligt på grund av oro, stress, nedstämdhet och depression. Men det många inte vet är att det är bra att göra något åt psykisk ohälsa tidigt – innan det påverkar dig så mycket att du får svårt att arbeta. Nästan hälften av alla som blir sjukskrivna en längre tid blir det eftersom de mår dåligt psykiskt. Därför har Akademikerförsäkring tagit fram en hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa – för att göra det lättare att ta hand om dig och ditt psykiska välmående. 

Försäkringen ingår kostnadsfritt i ditt medlemskap 

Försäkringen ingår kostnadsfritt i medlemskapet för alla yrkesverksamma medlemmar. Med försäkringen kan du få upp till sex kostnadsfria digitala samtal med en legitimerad psykolog, som kan hjälpa dig vidare vid psykisk ohälsa. 

Läs mer om försäkringen här