Inkomstförsäkring

anstallningsavtal

Att bli av med jobbet kan innebära utmaningar – inte minst ekonomiskt. Därför ingår en inkomstförsäkring när du är medlem i DIK och i Akademikernas a-kassa.

Tillsammans med a-kassan kan inkomstförsäkring ge dig högre arbetslöshetsersättning och en extra trygghet tills du hittar ett nytt arbete. Du har också möjlighet att komplettera inkomstförsäkringen med tilläggsförsäkringar för ersättning under en längre period samt ersättning för högre inkomstbortfall. 

Ingår i avgiften för yrkesverksamma medlemmar 

Som yrkesverksam medlem i DIK ansluts du automatiskt till inkomstförsäkringen på grundnivå. Inkomstförsäkringen är en extra trygghet utöver a-kassan och fungerar som ett komplement till den.

Tillsammans med a-kassan kan ersättningen från inkomstförsäkringen ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 100 000 kr/månad brutto i sammanlagt 120 ersättningsdagar. Vill du ha möjlighet till ersättning i fler dagar eller upp till högre lönenivå kan du teckna någon av våra två tilläggsförsäkringar för detta. 

Räkna ut ditt exakta belopp här.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet.

Bli medlem idag!

När kan jag få ersättning?

För att få ersättning från DIK:s inkomstförsäkring måste du ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader och vara registrerad som yrkesverksam medlem de senaste sex månaderna. Om du är nyare medlem i DIK, kan ett annat förbunds inkomstförsäkring tillgodoräknas i kvalificeringstiden, under förutsättning att medlemskapet ligger i direkt anslutning till inträde i förbundet. Skulle du bli arbetslös innan du varit med i DIK i 12 månader behövs ett intyg från det tidigare förbundet, som visar hur länge du omfattades av just det förbundets försäkring.

Inkomstförsäkringen upphör månadsskiftet innan du fyller 67 år, eftersom även rätten till arbetslöshetsersättning upphör då. Om du fyllt 65 år innan 2023 upphör inkomstförsäkring och a-kassa månadsskiftet innan du fyller 66 år.

För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du även vara medlem i Akademikernas a-kassa och i övrigt uppfylla kraven som ställs för att få inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. Du ska ha arbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna samt påbörja en ny ersättningsperiod hos Akademikernas a-kassa med karensdagar för att få ersättning från DIK:s inkomstförsäkring.  

Mer information om DIK:s inkomstförsäkring 

Är du egenföretagare? Läs mer om hur det fungerar med inkomstförsäkring här!

Tilläggsförsäkringar  

Tilläggsförsäkring – tid 

Vill du öka tryggheten ytterligare avseende antal dagar du kan få ersättning från inkomstförsäkringen? Som medlem i både DIK och Akademikernas a-kassa kan du då teckna vår Tilläggsförsäkring Tid som ger dig ytterligare 180 ersättningsdagar utöver de 120 ersättningsdagar som du har i din inkomstförsäkring. 

Teckna tilläggsförsäkring tid här.

Tilläggsförsäkring – lön 

Du som har en lön på över 100 000 kronor i månaden brutto före skatt kan dessutom välja att teckna en tilläggsförsäkring som höjer taket i den gemensamma försäkringen med upp till 60 000 kronor per månad. Det vill säga som mest kan du då försäkrar din inkomst upp till 160 000 kronor.  

Teckna tilläggsförsäkring lön här.


För att teckna någon av våra tilläggsförsäkringar behöver du vara medlem både i DIK och i Akademikernas a-kassa, Tilläggsförsäkringarna kan tecknas till och med utgången av det kalenderår du fyller 60 år. Tilläggsförsäkringarna upphör månadsskiftet innan du fyller 66 år, eftersom även rätten till arbetslöshetsersättning upphör då. 

Mer information om DIK:s tilläggsförsäkringar.