Arbetsrättsligt stöd

jamstallda-moten-fackforbundet DIK
Foto: Alexander Donka

Det är viktigt att du känner till dina rättigheter och att du har möjlighet att få stöd från ditt fackförbund om har arbetsrelaterade frågor eller problem. Våra ombudsmän och jurister hjälper dig med anställningsavtal, arbetsmiljö, semesterfrågor eller om du till exempel hamnar i tvist med arbetsgivaren.

Som anställd skyddas dina rättigheter av lagar. Dessa kan ofta kompletteras med kollektivavtal som kan ge dig rätt till mer ledighet, friskvård eller högre anställningsskydd. Det kan vara krångligt att känna till vad som gäller för just dig och därför finns vi här för dig – för att stötta, ge råd och hjälpa dig att driva dina frågor gentemot arbetsgivaren om det behövs. 

Personlig rådgivning 

Våra ombudsmän och rådgivare finns här för dig om du behöver råd och stöd. Vi kan hjälpa dig med frågor om exempelvis: 

  • Anställningsavtal 

  • Lön 

  • Semester 

  • Uppsägningstid 

  • Arbetsmiljö 

  • Föräldraledighet och annan tjänstledighet 

  • Diskriminering och trakasserier 

  • Utbildning och kompetensutveckling 

  • Förändringar av tjänst och uppsägningar 

Förhandlingsstöd 

Förutom rådgivning förhandlar DIK även för dig om exempelvis blir uppsagd, omplacerad eller utsatt för någon annan åtgärd som omfattas av Medbestämmandelagen (MBL). Om du hamnar i en situation där ett fel har begåtts av din arbetsgivare, till exempel en felaktig uppsägning eller diskriminering, så kan DIK driva detta till en tvisteförhandling och, om så behövs, till domstol. Förbundet gör då bedömningen om tvisten går att vinna och tar därför också ansvaret för kostnaden vid en eventuell förlust. 

Om du är studentmedlem och har ett extrajobb kan DIK företräda dig även i den rollen, om problem uppstår. Då är dock möjligheten att tvista mer begränsad. 

Varför är det viktigt med arbetsrättsligt stöd? 

Det är viktigt med trygga och rättvisa arbetsvillkor i en bransch som ibland kan vara osäker och komplex. DIK menar att varje individ har rätt till en säker arbetsplats, rättvisa löner och möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Genom att erbjuda arbetsrättsligt stöd bidrar vi till att stärka våra medlemmars position och främja en sund och rättvis arbetsmiljö inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. 

DIK finns här för att vara våra medlemmars röst och försvara deras rättigheter i arbetslivet. Tillsammans skapar vi en starkare och mer rättvis arbetssektor för alla inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. 

Kontakta oss  

Frågor om lön och anställningsvillkor  

Telefon: 08-480 040 00 

E-post: fraga@dik.se  

Öppet: mån–fre 08:30-12:00 (Stängt alla röda dagar och klämdagar) 

Frågor om ditt medlemskap, avgifter, inkomstförsäkring eller registerförändringar 

Telefon: 08-480 040 00 

E-post: fraga@dik.se  

Öppet: mån–fre 08:30-12:00 (Stängt alla röda dagar och klämdagar)