Gå till innehåll

Min privatjurist

Min privatjurist

Livet består av mer än bara jobb och behovet av juridisk hjälp slutar inte efter arbetstid. För 35 kronor i månaden får du och din närmsta familj obegränsad tillgång till en privatjurist, både för att förebygga och lösa eventuella problem – från samboavtal och vårdnadstvister till näthat, id-stöld och konsumenträtt.

Vad är Min privatjurist?

Genom ditt medlemskap i DIK får du juridisk rådgivning och hjälp i arbetsrättsliga frågor, men behov av juridisk hjälp uppstår även utanför arbetet. Att skriva samboavtal eller testamente, lösa vårdnadstvister, hantera id-stöld och näthat och att komma överens med Försäkringskassan om din rätt till sjukpenning är bara några vanliga exempel på när du kan behöva hjälp av en jurist. 

Genom ditt medlemskap i DIK och förbundets samarbete med HELP Försäkring får du hjälp med allt från juridiska tvister och avtalsskrivningar till kloka råd. Tillgången är obegränsad och tjänsten omfattar även dina närmsta – allt för 35 kronor i månaden. Skulle en rättstvist behöva lösas i domstol har du ett eget juridiskt biträde: Min privatjurist. Rättsskyddet täcker belopp upp till 2 miljoner kronor och det enda du behöver betala (om ärendet går så långt som till domstol) är en självrisk på 3 000 kronor. 

Hur får jag tillgång till Min privatjurist?

För att kunna använda tjänsten behöver du inte göra någonting; försäkringen tecknas automatiskt när du blir medlem och gäller utan avgift under dina första tre medlemsmånader. Skulle du ändå vilja tacka nej, loggar du in på Mina sidor och säger upp försäkringen. Du kan också mejla till nejtack-minprivatjurist@dik.se. Ange ditt namn och person- eller medlemsnummer. 

Om du ångrar dig finns det möjlighet att på nytt ansluta sig och få tillgång till Min privatjurist. Observera dock att du då först har sex månaders karenstid innan du kan använda dig av försäkringen. Vill du ångra din uppsägning mejlar du ditt namn och person- eller medlemsnummer till fraga@dik.se och meddelar att du vill ha Min privatjurist igen. 

Vill du komma i kontakt med Min privatjurist eller veta mer?

Ring 0771 985 200 eller maila info@helpforsakring.se Mer information hittar du på HELP:s webb Frågor och svar om Min privatjurist