Jobba på bibliotek: karriärmöjligheter och arbetsmarknad

att-jobba-pa-bibliotek

Är du bibliotekarie eller nyfiken på hur det är att jobba på bibliotek? Här har vi samlat information om vad DIK – facket för bibliotekarier – kan erbjuda dig. Bland annat reder vi ut vad du som biblioteksanställd kan tjäna och hur arbetsmarknaden ser ut för blivande bibliotekarier.

DIK är facket för bibliotekarier

DIK har organiserat biblioteksanställda i över 50 år och vi är specialiserade på bibliotekariers arbetsvillkor och yrkets utmaningar. Hos oss får du hjälp med bland annat:

  • Arbetsrättsligt stöd

  • Inkomstförsäkring

  • Karriärcoachning

  • Lönerådgivning och lönestatistik

Se alla förmåner här.

Gå med i facket för bibliotekarier idag – tillsammans är vi starkare!

Bli medlem

Som medlem är du med och förbättrar branschen

En viktig anledning till att vara med i DIK är att du är med och driver på för bättre villkor för bibliotekarier. Ju fler vi är desto mer kan vi förändra. Vi släpper återkommande rapporter om arbetsmiljön på biblioteken. Genom åren har vi påverkat politiker och beslutsfattare i frågor som armlängds avstånd, högre bemanning och tryggare arbetsmiljö.

Vad gör en bibliotekarie?

Bibliotekarier är informationsspecialister som ansvarar för att välja, katalogisera och underhålla bibliotekets samlingar av böcker, tidskrifter, filmer och andra medier. Bibliotekarier hjälper också besökare att söka efter och hantera information.

Det finns många olika typer av bibliotek, till exempel folkbibliotek, skolbibliotek, myndighetsbibliotek, sjukhusbibliotek och företagsbibliotek. Beroende på vilken sorts bibliotek du arbetar på kan arbetsuppgifterna variera. En del arbetar med att ge stöd till elever, studenter eller forskare, och andra med att främja demokrati och läsning och arrangera aktiviteter för allmänheten.

Här kan du läsa mer om vad bibliotekarier gör.

Vad har en bibliotekarie för lön?

Medianlönen för bibliotekarier är ca 35 900 kronor. Lönen kan dock variera beroende på var biblioteket ligger, vilken sorts bibliotek du jobbar på och vilken roll och erfarenhet du har. Som medlem i DIK får du tillgång till mer detaljerad statistik via Mitt DIK. Dessutom kan du boka personlig lönecoachning. DIK jobbar också för att biblioteken ska få mer resurser så att lönerna bättre speglar bibliotekariernas utbildning och kvalifikationer.

Ingångslön för en bibliotekarie

Ingångslönen för en bibliotekarie kan variera beroende på utbildning, erfarenhet och arbetsgivare. DIK har en rekommenderad ingångslön på 33 000 kronor. Hör gärna av dig till oss inför att du ska göra ett löneanspråk så hjälper vi dig med tips och råd.

Vilken utbildning har en bibliotekarie?

De flesta bibliotekarier har en treårig kandidatexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Många läser också vidare på masternivå i ytterligare ett eller två år. Utbildningen fokuserar på ämnen som informationshantering, klassifikation, referenstjänster och bibliotekets roll i samhället. Det är vanligt att bibliotekarier fortsätter sin utbildning genom att delta i yrkesrelaterade kurser och fortbildningar för att hålla sig uppdaterade inom biblioteksområdet.

Bibliotekarier kan också specialisera sig inom olika områden, till exempel barnbibliotekarie, forskningsbibliotekarie, digital bibliotekarie eller arkivbibliotekarie. Dessa specialiseringar kan kräva ytterligare fortbildning för att kunna arbeta inom specifika områden och möta de särskilda behoven hos olika målgrupper.

Framtidsutsikter för bibliotekarier

Du som är utbildad bibliotekarie har mycket goda utsikter på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är rekordlåg och det utbildas för få nya bibliotekarier för att täcka arbetsmarknadens behov. Dessutom väntas en stor grupp gå i pension. Det finns inga tecken på att efterfrågan kommer att minska under de kommande åren.

Läs mer om framtidsutsikter här.

Vill du veta mer om hur det är att jobba på bibliotek? Vi har intervjuat fängelsebibliotekarien och DIK-medlemmen Nils!

Läs intervjun