Dina villkor – det här driver DIK för dig i avtalsrörelsen inom kommunal och regional sektor

Arbete vid datorn Riksarkivet

Under 2024 förhandlar vi kollektivavtalen för dig som jobbar inom kommun och region eller kommunala företag och stiftelser. De viktigaste frågorna handlar om löneutveckling och förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv.

DIK ingår i förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen som består av 16 Saco-förbund. AkademikerAlliansen lämnade i december och januari över sina avtalskrav till arbetsgivarparterna SKR och Sobona.

Medlemmarna i DIK står för avgörande nyckelkompetenser för att kunna uppfylla och utveckla sektorns samhällsuppdrag. Idag är det brist på en rad yrken och professioner som kräver akademisk examen eller specialistkompetens. Anställningsvillkoren måste anpassas för att sektorn ska vara konkurrenskraftig och kunna locka medarbetare att satsa på en längre karriär inom kommuner, regioner och kommunala företag och stiftelser.

– Det är nödvändigt att medlemmar lönesätts utifrån sin individuella prestation på ett tydligare sätt än idag. Chefer måste ha bättre förutsättningar att sätta lön efter de lönekriterier och intentioner vi har i vårt avtal, säger DIK:s förhandlingschef Magnus Berg som är ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.

Övergripande krav

  • Akademisk kompetens ska utvecklas och värdesättas

  • Det ska finnas tydliga löneprocesser och möjlighet att påverka villkor

  • Medlemmarna ska ha trygga anställningar och förutsättningar för återhämtning

  • Det ska finnas bättre förutsättningar att utöva gott ledarskap

  • Förbättrade möjligheter för föräldralön enligt kollektivavtalet genom att kvalifikationstider för föräldralön tas bort

Läs mer om AkademikerAlliansens krav i förhandlingarna med SKR

Läs mer om AkademikerAlliansens krav i förhandlingarna med Sobona