Gå till innehåll

Pandemisäkra promenadutställningar

promenadutstallningar-museer fackfobbundet-dik
Promenadutställningar från Norra Berget i Sundsvall, fotograf Sofia Sjöström. Fönsterutställning från Arboga Museum, fotograf Merit Åhs Janbrink

Äldre hus blev till nya tittskåp när Norra Berget i Sundsvall skapade nya gestaltningar av sina lokalhistoriska utställningar. På Arboga museum skapade fotovepor illusionen av rum som var stängda under pandemin.

Friluftsmuseer har i större utsträckning kunnat hålla öppet under pandemin, men ändå varit tvungna att stänga vissa delar av utställningarna och arbeta med nya gestaltningssätt för att besökare ska kunna hålla tryggt avstånd till varandra.

Att göra en utställning mer tillgänglig behöver inte alltid innebära att använda nya digitala verktyg. Friluftsmuseerna på Sundsvalls museum arbetade med ett koncept som kallas promenadutställningar. Genom att göra små förändringar i redan befintliga miljöer har museet fortsatt vara tillgängligt för besökare. På friluftsmuseet Norra Berget visas lokalhistoriska händelser upp i äldre hus på museiområdet, som förvandlats till stora tittskåp.

– Besökarna kan titta in på en miljö som byggts upp inomhus och som behandlar ett aktuellt ämne utifrån lokalhistoriskt källmaterial som arkiv, fotografier, uppteckningar, brev, tidningsartiklar med mera, berättar Mats Johansson, intendent för Sundsvalls museum, Friluftsmuseerna.

Promenadutställningarna ordnas på olika teman, som Bölder, bajs och baciller, en utställning om olika farsoter som människorna i Sundsvallsområdet har genomlevt. Utställningarna är analoga, men kompletterat med digitalt material i form av filmer, kartor och bilder via QR-koder.

Även Arboga Museum har hittat ett nytt sätt att visa museet utifrån. Museet visar normalt bland annat ett grosshandlarhem från 1800-talet. Förra vintern fick besökarna se in på grosshandlarfamiljens jul från museigården. Genom att använda fotovepor på hemmets julpyntade interiörer fick man intryck av att se in i rum som egentligen ligger på andra våningar och hölls stängda på grund av coronapandemin.

- Utställningen besöktes av människor i alla åldrar som tittade in på museigården under sin promenad, däribland många förskolegrupper, berättar Merit Åhs Janbrink, intendent på Arboga Museum.


Se Norra Bergets promenadvandringar på sundsvall.se
Läs mer om Arbogamuseet på arbogamuseum.se