Klimat - en facklig fråga

klimatbild 2

Klimatförändringarna påverkar våra medlemmar – både på jobbet och hemma och är i allra högsta grad en facklig fråga. Det är svårt att överblicka exakt vad klimatkrisen kommer att innebära på fem, tio, femton eller tjugo års sikt, men att den påverkar våra liv och vårt samhälle i grunden är uppenbart. Detta kommer också att påverka förutsättningarna för arbetsgivarna och villkoren för arbetstagarna.

Många medlemmar i DIK har ett stort engagemang för klimatfrågorna. Som facklig organisation behöver vi göra mer i det stora, bland annat genom att driva på för att beslutsfattare på alla nivåer ska göra de klimatanpassningar som behövs. Men också i det lokala, det vill säga på arbetsplatserna.  
 

Ny facklig roll 

Därför har DIK initierat en ny facklig roll – Klimatombud. Det är ett lokalt fackligt ombud som bland annat ska agera för en mer hållbar arbetsplats, vara medlemmarnas röst i den lokala omställningen och som tittar på arbetsplatsen med klimatkritiska glasögon. Helt enkelt hittar ombuden klimatsmarta lösningar direkt på arbetsplatserna, i samverkan med arbetsgivare.


“Facket har en central roll i att säkerställa att våra medlemmars arbetsplatser är hållbara - nu och i framtiden. Klimatet påverkar redan arbetslivet för många och därför har DIK och resten av fackföreningsrörelsen ett stort ansvar för att tillsammans med våra medlemmar agera så att omställningen sker på ett hållbart och rättvist sätt. Genom att organisera oss för klimat och miljö idag kommer de vi organiserar att vara bättre rustade för framtiden. Det går inte att ducka för klimatomställningen och våra medlemmar och deras intressen ska ha en självklar plats i omställningens framkant"


Klimatanpassning för bevarande av kulturarv 

En annan viktig fråga för DIK är klimatanpassning i syfte att bevara vårt gemensamma kulturarv. Med ett förändrat klimat kan kulturarvet påverkas negativt och det måste ansvariga politiker och myndigheter ha tydliga strategier för att motverka och hantera. 

Än finns det dessutom tid att skriva motioner till DIK:s kongress hösten 2024 för att specificera vad just du som medlem tycker att DIK:s framtida klimatpolitik och samhällspolitiska program ska innehålla.  


Sacos klimatpolitiska ställningstaganden 

DIK är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) och inom ramen för det arbetet har Saco tagit fram  klimatpolitiska ställningstaganden.  

Några av punkterna i programmet handlar om:

  • att stödja forskning och utveckling inom den gröna omställningen

  • att säkra en långsiktig finansiering av omställningsstudiestödet för att främja en grön omställning

  • att ställa krav på att politiken ska använda arbetsmarknadens parter för samverkan och löpande dialog.

Det här är klimatpolitik som DIK stödjer.


Mer information om Sacos klimatarbete: https://www.saco.se/opinion-fakta/amne/saco-klimat/
Mer information om Klimatombud: https://dik.se/om-oss/klimat