Tipsa valberedningen om styrelsemedlemmar

detta-gor-valberedningen_fackforbundet-dik

Valberedningens uppdrag är att mellan kongresser förbereda förslag till de förtroendeposter som väljs på kongress, bland annat till styrelse och ordförande men även revisorer och ersättningskommitté.

Valberedningens arbete är mycket viktigt då det är grunden till DIK:s demokrati och ett väl fungerande fackförbund. De ska välja kandidater utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar. Till sin hjälp har valberedningen en instruktion med checklista som kongressen beslutar om.

Valberedningen nås via mejl på valberedning@dik.se. Följande personer ingår i valberedningen:
Terese Anthin
Patrick Linderoth
Helen Palm  
Joel Albinsson
Patrik Nilsson