Anna Troberg: Det är dags att fira 50 år vid medlemmarnas sida!

anna-troberg-forbundsordforande fackforbundet-dik

50 år av intensivt förhandlings- och påverkansarbete ska firas, konstaterar DIK:s förbundsordförande Anna Troberg i en reflekterande ledartext om DIK:s historia och framtid.

DIK bildades den 12 november 1972. Det betyder att förbundet snart stått vid medlemmarnas sida – i medgång och motgång – i hela 50 år. Det är väl värt att fira! 
 
Under november kommer DIK att bjuda på tårtkalas på många arbetsplatser runt om i landet. Din kan bli en av dem! Förbundet kommer också att arrangera lite större firande i Stockholm, Göteborg och Malmö. Där blir det mingelmat med bubblig dryck och dessutom filmvisning och föredrag. Jag hoppas att alla som kan kommer till någon av dessa platser. 
 
I dag är det kanske lätt att ta saker som semester, sjuk- och föräldraförsäkring för givet, men utan fackföreningsrörelsen hade verkligheten sett annorlunda ut. Det är värt att påminna om det. Styrkan finns i samarbete. När vi höjer våra röster tillsammans hörs vi och kan göra verklig skillnad. Det är den grundidén som hela fackföreningsrörelsen vilar på. 

Sedan DIK bildades 1972 har det naturligtvis hänt mycket, men centrala frågor som lön, villkor och arbetsmiljö är själva kärnan, nu som då. Genom åren har dessutom en rad andra saker dukats upp på det fackliga smörgåsbordet: inkomstförsäkring, löne- och karriärcoaching, utbildningar, seminarier, förbundstidningen Magasin K och mycket annat. Allt för att stärka din ställning på arbetsmarknaden.  

DIK är sedan starten också ett professionsförbund. Det betyder att förbundet bedriver ett omfattande opinions- och påverkansarbete för att stärka de yrkesgrupper vi organiserar och de sektorer ni verkar inom. Genom att till exempel arbeta för stärkt och långsiktig finansiering av kultursektorn lägger vi grunden för tryggare anställningar och högre lön. Eller, genom att sprida kunskap om vad kommunala kommunikatörer gör och bidrar med skapar vi bättre möjligheter till en bättre arbetsmiljö för dem.  

Med början i år kommer DIK dessutom att börja skruva upp det regionala och kommunala opinions- och påverkansarbetet. Den nationella politiken är mycket viktig, men många politiska beslut som påverkar våra medlemmars vardag på jobbet fattas inte på nationell nivå. Under den gångna mandatperioden har vi fått allt fler indikationer på att vi måste rikta mer opinions- och påverkansarbete mot regional- och kommunal nivå, så det gör vi nu. Håll utkik! 

Innan jag avslutar den här texten vill jag tacka de som under alla dessa år i DIK:s namn stöttat och hjälpt förbundets medlemmar: lokalt förtroendevalda, studentrepresentanter, kongressledamöter, centralt förtroendevaldaoch naturligtvis också all kanslipersonal – som tillsammans byggt och tagit hand om den pigga 50-åring som vi nu får fira tillsammans.

Slutligen vill jag också skicka ett stort tack till alla er som givit DIK förtroendet att vara just ert fackförbund. Tack alla!