DIK kommenterar LAS-förhandlingarna

folksamling658

DIK har vid ett flertal tillfällen kommenterat både de i fredags kraschade förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv och den utredning regeringen tillsatt för att utreda förändringar i LAS, lagen om anställningsskydd. DIK har från start sagt att utredningen aldrig borde tillsatts och att goda förhandlingar inte kan förväntas kunna bedrivas under hot.

DIK beklagar att parterna inte kunde enas då det hade varit ett styrkebesked från parterna och visat var spelreglerna för arbetsmarknaden ska sättas – i förhandlingar mellan parterna och inte av politiken. Svenska modellen fungerar inte under hot och i förlängningen är det arbetsmarknadens funktionssätt, den modell som lett till få strejker, stabila löneökningar och förutsägbara villkor, som politiken på detta sätt underminerar.

DIK är en del av PTK och DIK analyserar alternativen utifrån DIK:s medlemmar och deras förutsättningar. Likt PTK gör vi bedömningen att överenskommelsen var att föredra sett till liggande utredning.

Nu bevakar vi utvecklingen framåt.