DIK Student ställer krav på breddad rekrytering till högskolan

10 krav_web

Idag 16 mars öppnar antagningen till höstens utbildningar. Det är ett gyllene tillfälle att se över hur fler från underrepresenterade grupper ska ta del av högre utbildning. Därför har DIK:s studentgrupp skickat 10 krav för breddad rekrytering till universitet och högskolor och ett öppet brev till Matilda Ernkrans.

Universitet och högskolor är enligt Högskolelagen skyldiga att aktivt arbeta för att bredda rekryteringen. Trots det är elever från studieovana hem fortfarande underrepresenterade inom högre utbildning, och utbildningsval är starkt bundna till kön, social bakgrund eller bostadsort*. Genom att bryta den ihållande snedrekryteringen kan högskolan jämna ut förutsättningarna så att studenterna speglar det samhälle de sedan ska arbeta i.  

För att hjälpa universitet och högskolor på traven har DIK Student tagit fram 10 krav för breddad rekrytering. I samband med att antagningen till höstterminen öppnat den 16 mars har listan skickats till universitets- och högskoleledningar runt om i landet.

För att högskolan ska ha bästa möjliga förutsättningar att jobba med breddad rekrytering måste de få tillräckliga resurser och tydliga direktiv. Därför har DIK:s studentgrupp också skickat ett öppet brev till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Läs mer om DIK:s expertgrupp för studenter här.

* Se studier från UKÄ och UHR.


För mer information, kontakta:

Johanna Alm Dahlin, utredare 08-480 040 13 eller johanna.alm.dahlin@dik.se