Fler arbetslösa i spåren av coronapandemin

arbetsloshet-rapport-2020 Fackforbundet-DIK

Under 2020 har arbetslösheten ökat med nästan en procentenhet bland DIK:s medlemmar. Unga och de som arbetar i kultursektorn har drabbats hårdast.

Under större delen av 2010-talet sjönk arbetslösheten både bland DIK:s medlemmar och i samhället i stort. Under 2019 bröts trenden och arbetslösheten ökade något på grund av en avmattning i ekonomin med färre nya jobb.

I början av 2020 bröt coronapandemin ut och arbetslösheten ökade i snabb takt mellan april och augusti. Därefter har arbetslösheten sjunkit något, men den är inte tillbaka på samma låga nivå som innan pandemin. I slutet av 2020 var 3,3 procent av DIK:s medlemmar arbetslösa, jämfört med cirka 2,5 procent 2019.

Till följd av ökad smittspridning och effekterna på ekonomin och arbetsmarknaden bedömer Arbetsförmedlingen att arbetslösheten nu kommer att öka under första halvan av 2021, för att sedan sakta börja vända nedåt igen under andra halvan av 2021 och under 2022.

Läs Arbetslöshetsrapporten i sin helhet.

Ladda ner rapport

Unga drabbas hårdast – och har sämre skyddsnät

Arbetslösheten har ökat både bland män och kvinnor, men ökningen är större för män. I slutet av 2020 var 4,4 procent av männen inom DIK arbetssökande, jämfört med 3,2 procent av kvinnorna.

Ökningen syns i alla åldersgrupper men allra tydligast bland DIK:s yngre medlemmar. I gruppen 25–29 har arbetslösheten fördubblats och ligger nu på drygt 5 procent. Tillfälliga och mer otrygga anställningar är vanligare bland unga och därför drabbas de ofta hårdare i tider av ekonomisk osäkerhet. Unga är inte heller med i fackförbund och a-kassa i samma utsträckning som de äldre åldersgrupperna – och de har därför ett sämre skydd i tuffa tider.

Fortsatt låg arbetslöshet inom bibliotek

Pandemin har också slagit extra hårt mot kultursektorn, och arbetslösheten är högst i de medlemsgrupper med utbildning inom språk (5,3 procent), kulturvetenskap (4,8 procent), humaniora (4,3 procent) och arkeologi (4,3 procent).

Den lägsta arbetslösheten finns som tidigare i grupperna bibliotek och information (1,4 procent) och arkiv och dokumentation (2,0 procent). Biblioteksgruppen är också den enda där arbetslösheten är i princip oförändrad, vilket troligen beror på att det råder brist på utbildade bibliotekarier.

Få stöd av DIK

Under året har andelen DIK-medlemmar som är anslutna till Akademikernas a-kassa ökat och ligger nu på nästan 95 procent. Att så pass många har ett starkt skydd vid arbetslöshet är positivt.

Här kan du läsa mer om att gå med i a-kassan.

Om att gå med i a-kassan

DIK ger stöd till medlemmar som påverkats av pandemin på olika sätt – kontakta oss!

DIK följer också utvecklingen och arbetar för att förbättra arbetssituationen för medlemmarna – oavsett om det råder pandemi eller inte. Bland annat jobbar vi för fler trygga anställningar och bättre stöd för omställning och kompetensutveckling. Eftersom DIK anser att ersättningsnivåerna i a-kassan är för låga jobbar vi också för att de ska indexeras så att de följer löneutvecklingen.

Få råd och stöd – gå med i DIK.

Om medlemskapet