Framtidsutsikter för dig som vill jobba inom bibliotek, museum och kommunikation 

Framtidsutsikter-inom-kultur-och-kommunikation

Hur kommer arbetsmarknaden utvecklas inom kultur- och kommunikationsbranschen? Här hittar du som studerar eller är ny på arbetsmarknaden en framtidsprognos för de kommande fem åren inom bibliotek, museum och kommunikation.  

BIBLIOTEK

Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2023: liten konkurrens 
Arbetsmarknaden för nyexaminerade fram till år 2028: liten konkurrens 

Kompetenser som efterfrågas 

Bibliotekarier är informationsspecialister med kompetens att hantera, strukturera och förmedla information. De arbetar med att organisera och söka tryckta och elektroniska medier och kritiskt granska informationskällors kvalitet och innehåll. I arbetsuppgifterna ingår även att hjälpa besökare, utbilda och handleda i att söka information och att arrangera aktiviteter. 

Prognos för nyexaminerade 

Du som är utbildad till bibliotekarie har mycket goda utsikter på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är rekordlåg och det för få nya bibliotekarier för att täcka arbetsmarknadens behov. Dessutom kommer en stor grupp gå i pension. Det finns inga tecken på att efterfrågan kommer att minska under de kommande åren.  

De flesta med biblioteksutbildning får jobb direkt efter studierna och många jobbar extra på bibliotek redan under studietiden. Visstidsanställning kan förekomma för nyexaminerade, men de flesta bibliotekarier är tillsvidareanställda. 

Tips för dig som vill jobba som bibliotekarie 

Det kan vara en god idé att söka extrajobb under studietiden för att få insyn i arbetet och känna efter om det är en arbetsplats som passar dig. Arbetsmiljö och arbetsuppgifter kan skilja sig mycket åt mellan olika bibliotek. 

Är det svårt att få jobb efter examen på din studieort kan det vara en idé att flytta eller pendla till en annan ort. Konkurrensen är lite högre där många har utbildat sig. 

MUSEUM 

Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2023: stor konkurrens 
Arbetsmarknaden för nyexaminerade fram till år 2028: stor konkurrens 

Kompetenser som efterfrågas

Musei- och kulturmiljöyrken spänner över en mängd olika utbildningar och ämnesområden. Utbildningar kan vara arkeologi, konstvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria eller museilogi. För arbete med byggnadsvård eller som konservator krävs studier inom kulturvård. 

Prognos för nyexaminerade

I museivärlden är det relativt stor konkurrens om jobben. Det är helt enkelt fler som utbildar sig än det finns jobb och inget tyder på att läget kommer förändras inom de kommande åren. Museerna har ofta knappa resurser och många satsningar sker i projektform. För nyutexaminerade börjar karriären ofta med flera år av tillfälliga anställningar som vikariat och projektanställningar. Det är ofta många som konkurrerar om tillsvidareanställningarna. Museerna har inte återhämtat sig helt efter pandemin. Det är något som försvårar inträdet ytterligare för nyexaminerade. 

Tips för dig som vill jobba inom museisektorn 

För att öka chanserna att få jobb kan det vara bra om du har haft extrajobb eller praktik inom ditt utbildningsområde under studietiden. Även ideellt engagemang kan vara meriterande så som styrelseuppdrag eller volontärjobb. Läs mer om hur du kan sticka ut i jobbsökandet här.

Specialistkunskaper är ofta mer eftertraktade så det kan löna sig att läsa vidare på avancerad nivå och skaffa en spetskompetens. Exempelvis är kunskaper inom digital humaniora något som kan göra dig mer attraktiv för framtida arbetsgivare. 

KOMMUNIKATION 

Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2023: stor konkurrens 
Arbetsmarknaden för nyexaminerade fram till år 2028: stor konkurrens 

Kompetenser som efterfrågas

Kommunikationsbranschen rymmer titlar som webbredaktör, PR-konsult, kommunikationsstrateg, omvärldsbevakare, opinionsbildare, copywriter med fler. Kommunikatör är en paraplybeteckning på många av dessa uppdrag som i stora drag går ut på att arbeta med förmedling av information och budskap och att förvalta och utveckla varumärken. Det går att utbilda sig på akademisk nivå såväl om på yrkeshögskolor och via privata skolor för högre utbildning.  

Prognos för nyexaminerade 

Kommunikationsbranschen är populär och många konkurrerar om jobben. Som nyexaminerad kan det vara särskilt svårt att få en varaktig och relevant tjänst. Projekt- och visstidsanställningar är vanliga. Den pågående lågkonjunkturen kommer sannolikt göra att arbetslösheten stiger, särskilt i privat sektor.   

Tips för dig som vill jobba inom kommunikationsbranschen 

Efterfrågan på kompetens inom kommunikationsområdet kan skifta snabbt. För att öka dina chanser på arbetsmarknaden kan du satsa på att bli duktig på digital kommunikation och att hålla dig uppdaterad om trender och nya arbetssätt. 

 Eftersom kommunikatörer behövs nästan överallt finns det många tjänster i omlopp. Även om du inte har så mycket erfarenhet är det bra att vara aktiv och söka många jobb. Läs även våra tre tips för att öka chanserna till drömjobbet här.