DIK:s löneguide – så höga är lönerna i kultur, kommunikation och kreativ sektor 

lön-frontfigur
Foto: Alexander Donka

Lönestatistiken visar att DIK:s medlemmar har haft en ovanligt bra löneutveckling på 4,2 procent under 2023. Men på grund av den höga inflationen blir det för andra året i rad en reallönesänkning. Bäst löner ser vi inom kommunikationsbranschen. 

Varje år skickar DIK ut en löneenkät för att undersöka löneutvecklingen inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. Resultaten sammanställs och görs sökbara så att du som medlem kan hitta lönestatistik för ditt yrkesområde. Genom att jämföra hur din lön står sig mot andras får du ett bättre läge inför löneförhandlingen.  

Lönestatistiken är dessutom ett viktigt verktyg i DIK:s arbete för att förbättra villkoren inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. 

Logga in på Mina sidor för att ta del av hela löneguiden

Inte medlem?

Just nu har öven du som inte är medlem i DIK chansen att se vår rapport med alla löner inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.

Beställ löneguide

Störst löneutveckling på 10 år men reallönerna har fortsatt att sjunka  

Mellan 2022 och 2023 har DIK:s medlemmar i genomsnitt ökat sina löner med 4,2 procent. Det är den största procentuella löneökningen som medlemmarna haft under de senaste 10 åren. De som bytt jobb eller befattning har haft en något större löneökning. Men även bland de medlemmar som har kvar samma befattning, befattningsnivå och arbetsområde var löneökningen hög – i snitt 3,7 procent.  

Trots det fick medlemmarna i praktiken en genomsnittlig reallönesänkning på -4,5 procent. Detta på grund av lågkonjunkturen och den höga inflationen som under 2023 låg på i genomsnitt 8,7 procent. Som diagrammet visar är det andra året i rad som reallönerna sjunker kraftigt.  

Mot slutet av 2023 sjönk inflationen och Konjunkturinstitutet bedömer att den kommer att fortsätta sjunka under 2024 och att lönerna därmed kommer stiga snabbare än priserna. 

DIK arbetar på flera sätt för en bra löneutveckling för medlemmarna 

 Vi förhandlar inom DIK:s avtalsområden, ser till att lokalfackliga företrädare involveras tidigt i de lokala löneprocesserna och bedriver påverkansarbete för att kultursektorn ska få mer resurser. Som medlem kan du också boka kostnadsfria samtal med DIK:s lönecoacher som stöttar dig inför löneförhandlingen.   

Lönerna generellt högre inom kommunikation 

Löneläget är högst för DIK:s medlemmar som jobbar med forskning eller kommunikation och lägst bland bibliotekarier och teckenspråkstolkar. Kulturyrken har genomgående lägre löner än kommunikationsyrken. 

Kvinnor lönediskrimineras fortfarande 

Rapporten visar att män i snitt tjänar 1 000 kronor mer än kvinnor varje månad. Mellan 2022 och 2023 har kvinnor också haft en lägre procentuell löneökning (4,1 procent) jämfört med män (4,4 procent).   

DIK jobbar för att motverka all form av diskriminering. Majoriteten av DIK:s medlemmar arbetar i kvinnodominerade yrken och sektorer som ofta har låga löner i förhållande till utbildning och ansvarsområden. DIK jobbar för att motverka det både genom opinionsbildning, samarbeten som Lön hela dagen (Sveriges största nätverk för jämställda löner) och i förhandlingar på central och lokal nivå. En viktig faktor för att nå jämställda löner är ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Därför driver DIK krav på en tredelad föräldraförsäkring. 

Eftersom diskrimineringslagen efterlevs dåligt driver DIK krav på att Diskrimineringsombudsmannens tillsyn ska skärpas och att de arbetsgivare som bryter mot kraven ska få kännbara sanktioner. DIK arbetar också med att öka arbetsgivares och chefers kunskap om diskriminering. 

Om du som medlem vill engagera dig i kampen för jämställda löner kan du delta i kampanjen Lön hela dagen som genomförs varje år runt Internationella kvinnodagen. Du kan också använda vår verktygslåda för opinons- och påverkansarbete.

Vill du veta vad andra tjänar i ditt yrke och bransch?  

Om du är medlem i DIK kan du logga in på Mitt DIK och ladda ner rapporten för att se och jämföra aktuella löner för några av DIK:s vanligaste yrkesgrupper, till exempel kommunikatörer, bibliotekarier och arkivarier. Där kan du också söka själv i Saco lönesök – Sveriges största databas för akademikerlöner. Här kan du se statistik för ännu fler yrken och filtrera på exempelvis geografiskt område eller utbildningsnivå.  

På Mitt DIK kan du också boka ett samtal med DIK:s lönecoacher, som svarar på dina funderingar om till exempel ingångslön, löneförhandling och andra villkor kopplade till din löneutveckling.  

Inte medlem i DIK? Vi mejlar statistiken till dig utan kostnad – fyll i dina uppgifter här! 

I årets löneenkät svarade 10 055 personer, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 52 procent. Enkäten genomfördes 30 oktober till 17 december och siffrorna avser löneläget i oktober 2023.