Så höga är lönerna inom kultur och kommunikation  

Lönestatistik från DIK

Resultaten från DIK:s årliga löneenkät är här. Rapporten visar att DIK:s medlemmar har haft en bra löneutveckling på 3,7 procent under året. Men på grund av den höga inflationen blir det i praktiken en reallönesänkning. Bäst lön och löneutveckling ser vi inom kommunikationsbranschen exempelvis bland kommunikatörer inom offentlig sektor.  

Varje år skickar DIK ut en löneenkät för att undersöka löneutvecklingen för våra medlemmar som jobbar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. Svaren sammanställs, analyseras och görs sökbara så att du som medlem kan hitta lönestatistik på ditt yrkesområde. Genom att jämföra hur din lön står sig mot andras får du ett bättre läge inför löneförhandlingen. Lönestatistiken är också ett viktigt verktyg i DIK:s arbete för att förbättra villkoren inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.

Inflationen äter upp lönerna  

DIK:s medlemmar har haft en hög löneutveckling de senaste åren och under 2022 låg den på i genomsnitt 3,7 procent. Men eftersom Sverige befinner sig i en lågkonjunktur med en inflation på 8,4 procent fick medlemmarna i praktiken en reallönesänkning på 4,7 procent. Under 2023 kommer inflationen troligtvis gå ner men risken är stor att det kommer ta tid innan värdet på lönerna helt har återhämtat sig.  

DIK arbetar på flera sätt för en bra löneutveckling för medlemmarna. Vi förhandlar inom DIK:s avtalsområden, ser till att lokalfackliga företrädare involveras tidigt i de lokala löneprocesserna och bedriver påverkansarbete för att kultursektorn ska få mer resurser. Som medlem kan du också boka kostnadsfria samtal med DIK:s lönecoacher som stöttar dig inför löneförhandlingen.  

Diagrammet visar den generella löneutvecklingen för DIK:s medlemmar under de senaste tio åren, jämfört med utvecklingen av inflationen i Sverige (ökningen i den allmänna prisnivån) under samma period. Det som återstår av löneökningen efter att inflationen har räknats bort kallas för reallön.

Kvinnor har fått en lite högre löneökning än män 

Löneökningen har varit lite högre bland kvinnorna som ökat med 3,8 procent i jämförelse med männens 3,6 procent. Kvinnor tjänar dock fortfarande 1 265 kronor mindre än män varje månad. På ett år blir löneskillnaden mellan kvinnor och män i genomsnitt 15 180 kronor, men skillnaden varierar inom olika arbetsområden. 

Att jobba för att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män är en av DIK:s prioriterade frågor. 75 procent av medlemmarna är kvinnor och de flesta arbetar inom kvinnodominerade yrken med låga löner i förhållande till utbildningsnivå och ansvar. Löneskillnaderna påverkar kvinnors ekonomi på kort och lång sikt och leder bland annat till lägre pension. Därför är det viktigt att motverka ojämställdheten och se till att yrken som exempelvis bibliotekarie, museipedagog och teckenspråkstolk uppvärderas. Det är också en del av vårt påverkansarbete för att kultursektorn ska få en stärkt finansiering för att lönerna ska kunna höjas och arbetsmiljön förbättras. 

Har du koll på vad du borde tjäna? 

Om du är medlem i DIK kan du logga in på Mitt DIK och ladda ner rapporten för att se och jämföra aktuella löner för några av DIK:s vanligaste yrkesgrupper, till exempel kommunikatörer, bibliotekarier och arkivarier. Du kan också söka själv i Saco lönesök – Sveriges största databas för akademikerlöner. Här kan du se statistik för ännu fler yrken och filtrera på exempelvis geografiskt område eller utbildningsnivå. 

På Mitt DIK kan du också boka ett samtal med DIK:s lönecoacher, som svarar på dina funderingar om till exempel ingångslön, löneförhandling och andra villkor kopplade till din löneutveckling. 

Inte medlem i DIK? Vi mejlar statistiken till dig utan kostnad – fyll i dina uppgifter här!

I årets enkät svarade 8 381 medlemmar, vilket ger en svarsfrekvens på 43 procent. Siffrorna avser löneläget i oktober 2022.