Skyddet mot trakasserier i arbetslivet kan stärkas

Diskriminering

En statlig utredning har föreslagit att arbetsgivarens ansvar för trakasserier och sexuella trakasserier också ska gälla situationer där det är en utomstående person, till exempel en besökare eller kund, som står bakom handlingarna. DIK har länge drivit på för en sådan förändring och välkomnar förslagen.

Diskriminering och sexuella trakasserier förekommer i alla yrken. Men kvinnodominerade yrkesgrupper och de som har mycket kontakt med utomstående personer i arbetet är särskilt utsatta. Bland DIK:s medlemmar gäller det till exempel bibliotekarier och museianställda som möter besökare, teckenspråkstolkar i kontakten med tolkanvändare, och de i kommunikationsbranschen som arbetar mot kunder. I flera av dessa yrken är det dessutom vanligt att arbeta ensam vilket innebär en extra utsatthet. 

I dagsläget är skyddet mot trakasserier och sexuella trakasserier svagare när handlingarna utförs av utomstående personer, jämfört med någon på arbetsplatsen. I ett remissvar välkomnar DIK därför utredningens förslag som innebär att arbetsgivarens ansvar ska skärpas både i diskrimineringslagen och i arbetsmiljölagstiftningen.  

– Att utsättas för rasism eller sexism av en besökare eller kund är lika allvarligt som i de fall det sker av en chef eller kollega. Därför är utredningens förslag väldigt välkomna, säger Johanna Alm Dahlin, utredningsansvarig på DIK. 

Om förslagen blir verklighet kommer arbetsgivaren vara skyldig att aktivt motverka och hantera händelser oavsett vem som står bakom handlingarna. Det innebär att arbetsgivaren har samma ansvar att bedöma risker, sätta in förebyggande åtgärder och se till att det finns rutiner för hur händelser ska hanteras och vilket stöd den som utsatts ska få. Exempel på åtgärder kan vara att inte tillåta ensamarbete eller att se till att alla får tillgång till larm. 

– Nu måste regeringen gå vidare med förslagen och stärka skyddet. Alla som riskerar att utsättas ska känna sig trygga med att arbetsgivaren gör allt den kan för att förebygga och hantera trakasserier, säger Johanna Alm Dahlin. 

Läs DIK:s remissyttrande till utredningen Ett utökat skydd mot diskriminering SOU 2021:94 här. 

Mer läsning 

För att stärka skyddet mot diskriminering är det också avgörande att tillsynen och sanktionerna i diskrimineringslagen skärps. Lagen efterlevs dåligt och det får sällan konsekvenser att bryta mot den. Det har DIK framfört i ett tidigare remissvar till utredningen. 

Har du eller en kollega utsatts för diskriminering?

Som medlem kan du alltid få stöd och vägledning från DIK. Tveka inte att kontakta oss