Gå till innehåll

Trendbrott – ökande arbetslöshet inom DIK och samhället i stort

unemployed-medlem fackforbundet-dik

Under större delen av 2010-talet sjönk arbetslösheten, både bland DIK:s medlemmar och i samhället i stort. Men under 2019 har trenden brutits och arbetslösheten ökat något. Avmattningen i ekonomin har lett till färre nya jobb samtidigt som arbetskraften fortsätter att växa.

I den svenska befolkningen som helhet var arbetslösheten 6,9 procent i slutet av 2019, jämfört med 6,0 procent 2018. Bland DIK-medlemmarna syns en svag ökning från 2,44 procent i december 2018, till 2,56 procent i december 2019. Det är lägre än bland akademiker generellt där siffran var 2,9 procent i slutet av 2019.

Arbetslösheten inom DIK varierar beroende på utbildningsinriktning. Lägst är den inom bibliotek och information (1,50 procent), språk (1,60 procent), byggnadsantikvarier och kulturvård (1,61 procent) samt arkiv och dokumentation (1,68 procent). Även gruppen med utbildning inom kommunikation och media ligger en bit under genomsnittet (2,13 procent). Högst andel arbetssökande finns bland de med utbildning inom arkeologi (3,93 procent), kulturvetenskap (3,31 procent) och humaniora (3,23 procent). 

Under året har mäns arbetslöshet minskat medan kvinnornas ökat något. Männen inom DIK (3,44 procent) är fortfarande arbetslösa i högre utsträckning än kvinnorna (2,52 procent). Den lägsta andelen arbetssökande finns i åldersgruppen 30–34 år (2,06 procent), medan arbetslösheten är högst i de äldre åldersgrupperna 55–59 år (3,56 procent) och 60–64 år (3,57 procent).

Arbetsförmedlingen och andra bedömare spår att arbetslösheten kommer fortsätta stiga under de kommande åren. Det är därför viktigt att vara med i a-kassan och facket och på så sätt försäkra sin inkomst. Närmare 94 procent av DIK-medlemmarna är anslutna till Akademikernas a-kassa – dessutom har alla yrkesverksamma DIK-medlemmar en inkomstförsäkring via medlemskapet som kompletterar ersättningen från a-kassan.

Här kan du läsa arbetslöshetsrapporten för 2019 i sin helhet.