Gå till innehåll

Om lön

om-lon

Att ställa krav på sin arbetsgivare när det kommer till lön, kan vara en utmaning. För att underlätta konversationen, finns det alltid hjälp att hämta på facket. DIK kan bland annat erbjuda lönecoachning, och lönestatistik.

Ingångslön

Det är flera saker som påverkar ingångslönen och löneläget: vilka krav som ställts på arbetet, din utbildning och om arbetsgivaren har kollektivavtal, men också tillgång och efterfrågan. Som grundläggande princip ska lönen motsvara dina kvalifikationer, din utbildning och vad som är standard inom ditt yrke. Ingångslönen skiftar mellan olika branscher och en bra hjälp är att titta på lönestatistik för just din bransch. Som medlem i DIK kan du ta del av den populära tjänsten Saco lönesök, samlat med över 300 000 akademikerlöner i blandade yrken. Du når den genom att logga in på Mitt DIK.

Lönesamtal

Lönesamtal sker i regel en gång per år och bör baseras på ett tidigare utvecklingssamtal. Rätt till lönesamtal och årlig löneöversyn finns bara om det är inskrivet i ditt anställningsavtal eller om arbetsgivaren har kollektivavtal.   

Kollektivavtalet kan innehålla en lägsta nivå för vilken procentuell ökning lönerna på arbetsplatsen ska vara. Din lön och löneökning ska bestämmas utifrån sakliga grunder och lönekriterier, men din prestation och ditt bidrag till verksamheten ska också påverka din löneutveckling.  

Inför ett lönesamtal är det viktigt att det är tydligt vad som ligger till grund för diskussionen. Vad förväntar sig din arbetsgivare av dig och har du levt upp till det? Från DIK kan du få stöd inför ditt lönesamtal. 

Löneförhandling och löneutveckling

När det finns kollektivavtal finns det ofta stöd för att ha årliga utvecklingssamtal, som i sin tur ska ligga till grund för lönesamtalet. I utvecklingssamtalet kan du och chefen prata om och reflektera över hur arbetsgivaren bedömer din prestation i förhållande till vad som förväntats av dig. Ibland är det här det blir missförstånd – förväntningar kring löneutveckling kräver både öppenhet och tydlighet mellan arbetsgivare och arbetstagare. För att det ska bli så bra som möjligt finns det stöd och information att hämta som medlem i DIK.  

Finns det kollektivavtal på din arbetsplats revideras din lön i regel en gång per år och avtalet ger stöd för hur det ska gå till. Finns det inget kollektivavtal är det helt och hållet du själv som förhandlar om din lön.  

Är du medlem hos oss kan du få tips och råd av vår lönecoach.

Här kan du läsa mer om vår lönecoach!

Lönerådgivning