Vanliga frågor och svar om att vara förtroendevald

FAQ fortroendevald

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och funderingarna kring uppdraget som förtroendevald och fackligt arbete.

Är det svårt att vara förtroendevald?

Du behöver inte ha någon förkunskap om lagstiftning eller juridiska ord för att bli förtroendevald. I början kan det kännas svårt att förstå alla processer och inte minst alla begrepp och ord som förekommer i dialogen med arbetsgivaren och i lagtexterna, men du kommer snart att komma in i det! Om du anmäler dig till en av DIK:s grundkurser som hålls med jämna mellanrum, så får du en bra grund att stå på och lär på samma gång känna andra förtroendevalda i landet.

Här finns en ordlista med de vanligaste orden och förkortningarna.

Hur ska jag hinna med att engagera mig? Får jag arbeta med fackliga frågor på arbetstid?

Ja det får du. När du blivit vald eller utsedd till förtroendevald är det viktigt att du utan dröjsmål meddelar din arbetsgivare att du fått detta uppdrag. Detta är ett krav för att kunna omfattas av Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (ofta kallad Förtroendemannalagen). Den innebär bl a att du får utföra facklig verksamhet på arbetstid. Den innebär också att du som förtroendevald inte får ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. Även om du enligt lag får utföra facklig verksamhet under arbetstid, är det viktigt att du har en dialog med din chef om hur mycket tid som kan anses skäligt.

Vad räknas som facklig verksamhet?

Som facklig verksamhet räknas;

  • Förhandling med arbetsgivaren men även förberedelse och uppföljning. Informationsutbyte med medlem i ett individärende, med medlemmar i en kollektiv fråga och med förbundet

  • Samarbete med andra fackliga organisationer inom ramen för kollektiva frågor eller MBL/samverkan.

  • Facklig utbildning som syftar till att ge förtroendevald bättre förutsättningar för det fackliga uppdraget

Måste jag ta reda på vad alla medlemmar tycker innan jag har dialog med arbetsgivaren i olika frågor?

Nej, det måste du inte. Du är förtroendevald, alltså har medlemmarna valt dig för att vara deras röst. I vissa frågor som kanske bara rör ett fåtal medlemmar, kan det vara bra att prata med dem om vad de tycker, men annars är det inget du behöver göra.

Hur kan jag hålla kontakt med medlemmarna?

Det finns olika sätt att hålla kontakt med medlemmarna. Några skickar ut nyhetsbrev med jämna mellanrum, andra sätter upp aktuella information på anslagstavlor på arbetsplatsen eller håller kontakt via sociala medier. Du hittar ditt sätt att hålla kontakt.

Finns det någon att kontakta om jag behöver hjälp?

Självklart! När du blir förtroendevald får du råd och stöd av DIK:s ombudsmän.

Förväntas jag som förtroendevald hantera alla typer av fackliga händelser på min arbetsplats?

Nej, det ska du inte göra. I början av ditt uppdrag hjälper vi dig genom processerna genom att förklara och stötta. När du blivit mer van kommer du att kunna hantera de flesta händelser helt själv, med stöd från oss när du behöver det. Dock finns det tillfällen då du direkt ska ta kontakt med oss, tex om en medlem riskerar bli uppsagd. Detta behöver hanteras från centralt håll, alltså av en ombudsman.