Museum, konst och kulturmiljö: karriärmöjligheter och arbetsmarknad

jobba-pa-museum-kulturmiljo

Jobbar du på museum eller med kulturmiljö eller är du nyfiken på hur det är? Här hittar du information om vilka yrkesroller som finns, vilken utbildning som krävs, hur arbetsmarknaden ser ut och vad du kan förvänta dig i lön.

DIK är facket för dig som jobbar med kultur

DIK är specialiserade på kulturfrågor, arbetsvillkor inom kulturområdet och utmaningar i branschen. Hos oss får du hjälp med bland annat:

  • Arbetsrättsligt stöd

  • Inkomstförsäkring

  • Karriärcoachning

  • Lönerådgivning och lönestatistik

Se alla förmåner här.

Gå med i facket för dig i kulturbranschen idag – tillsammans är vi starkare!

Bli medlem

Som medlem är du med och förbättrar branschen

En viktig anledning till att vara med i DIK är att du är med och driver på för bättre villkor inom kultursektorn. Ju fler vi är desto mer kan vi förändra. Vi släpper återkommande rapporter om arbetsmiljön och arbetsvillkor på museer och i kulturbranschen. Genom åren har vi påverkat politiker och beslutsfattare i frågor som armlängds avstånd och mer resurser till kultursektorn.

Hur är det att jobba på museum eller med kulturmiljöfrågor?

Inom musei- och kulturmiljöområdet ryms en mängd olika yrken – alltifrån arkeologer och antikvarier, till konservatorer, kuratorer och museipedagoger. Du jobbar exempelvis med att bevara, vårda och tillgängliggöra miljöer, föremål, konst och byggnader. En del arbetar med att guida besökare och planera utställningar, medan andra arbetar med handläggning av lagar och regler som rör våra kulturmiljöer.

Vad finns det för yrkesroller?

Det finns många olika yrkesroller inom musei- och kulturmiljösektorn. En del arbetar på museum eller gallerier, medan andra arbetar på en kommun eller myndighet. En del arbetar också som konsulter eller på ett företag. Här är några exempel:

Curator eller utställningsproducent: En curator ansvarar för att organisera och presentera utställningar. Du får välja ut föremål och konstverk, skapa berättelser och sammanhang kring dem och se till att de visas på ett intressant sätt för besökare.

Konservator: En konservator har i uppgift att bevara och restaurera kulturhistoriska föremål och konstverk. Du använder olika tekniker och metoder för att försäkra dig om att föremålen hålls i bästa möjliga skick och kan bevaras under lång tid framöver.

Museipedagog: Som pedagog på ett museum jobbar du med att förmedla kunskap på ett interaktivt och engagerande sätt. Du planerar pedagogisk verksamhet och håller visningar och workshops för besökare och skolklasser. Du kan också vara med och producera utställningar.

Arkeolog: Arkeologer arbetar både med förhistoriskt och historiskt material. För att kunna finna och tolka dessa spår och sätta in dem i ett sammanhang behövs teoretisk såväl som praktisk kunskap. Som arkeolog kan du arbeta på fältet med utgrävningar och/eller med handläggning av ärenden, forskning, utbildning, föremålshantering, med mera.

Antikvarie: Som antikvarie arbetar du med samlingarna på exempelvis ett museum eller som handläggare på en länsstyrelse. Du kan även specialisera dig som byggnadsantikvarie, föremålsantikvarie eller kyrkoantikvarie till exempel.

Forskare: Forskare inom musei- och kulturmiljösektorn studerar och analyserar olika aspekter av kulturhistoria. Du kan till exempel forska om specifika tidsperioder, konstnärer eller kulturer för att bidra till den samlade kunskapen.

Läs mer om olika kulturmiljöyrken här.

Hur höga är lönerna inom musei- och kulturmiljösektorn?

Lönerna skiljer sig inom de olika yrkena. Medianlönen inom museum är 37 000 kronor, medianlönen för en konservator är 37 000 kronor och inom kulturmiljövård och arkeologi är medianlönen 39 150 kronor. Lönen varierar beroende på faktorer som erfarenhet, ansvarsområden, bransch och var i landet du jobbar. Som medlem i DIK får du tillgång till mer detaljerad statistik via Mitt DIK. Dessutom kan du boka personlig lönecoachning.

Vad är en rimlig ingångslön i musei- och kulturmiljösektorn?

Ingångslönen varierar beroende på utbildning, ort, erfarenhet och arbetsgivare. DIK har en rekommenderad ingångslön på 33 000 kronor. Hör gärna av dig till oss inför att du ska göra ett löneanspråk så hjälper vi dig med tips och råd.

Vilken utbildning behövs för att jobba på museum eller med kulturmiljö?

Beroende på vad du vill arbeta med finns det en mängd olika utbildningar som kan leda till ett jobb inom den här sektorn. Många som arbetar med kulturmiljö har en examen inom till exempel historia, konstvetenskap, kulturarv, arkeologi eller kulturvetenskap. Det finns specifika utbildningsprogram som till exempel konservatorsprogrammet, föremålsantikvarieprogrammet eller byggnadsantikvarieprogrammet. Det finns även masterprogram, bland annat inom ABM (Arkiv, Bibliotek och Museum), och forskarutbildningar för den som vill fördjupa sina kunskaper.

Kom ihåg att varje museum och arbetsplats kan ha egna specifika krav, så det kan vara bra att undersöka vilka utbildningar och erfarenheter som efterfrågas för just de jobb du är intresserad av.

Arbetsmarknad och framtidsutsikter

I museivärlden är det relativt stor konkurrens om jobben. Det är helt enkelt fler som utbildar sig än det finns jobb och inget tyder på att läget kommer förändras inom de kommande åren. Museerna har ofta knappa resurser och många satsningar sker i projektform. För nyutexaminerade börjar karriären ofta med flera år av tillfälliga anställningar som vikariat och projektanställningar. Det är ofta många som konkurrerar om tillsvidareanställningarna.

Praktisk erfarenhet genom praktik eller extrajobb på museum kan vara till stor nytta och öka dina chanser att få anställning inom sektorn. Specialistkunskaper är ofta eftertraktade, exempelvis inom digital humaniora.

Läs mer om framtidsutsikterna inom yrket här.

Vill du veta mer om hur det kan vara att jobba på museum? Läs vårt reportage från Östergötlands museum.

Läs reportaget