Gå till innehåll

6 tips för tryggare bibliotek

handfasta-tips-trygga-bibliotek-fackforbundet-DIK

Här har vi listat handfasta tips som bidrar till att öka tryggheten på bibliotek.

Att biblioteken har resurser för att klara av sina uppdrag och samtidigt vara en trygg plats för både besökare och personal, är en politisk fråga. Men det finns också saker biblioteken kan göra här och nu. Den här listan är en sammanställning från några biblioteksverksamheter som lyckats vända utvecklingen med stök och oro, och där det går att hitta gemensamma faktorer som varit nycklar till framgång. 

Alla insatser passar inte i alla verksamheter – för en del kanske det räcker att möblera om, medan det för andra krävs ett större grepp kring samverkan i kommunen. I de allra flesta fall behövs en kombination av flera åtgärder.  


1. Bedriv ett systematiskt arbetsmiljöarbete  

Undersök, dokumentera och åtgärda risker för hot, våld och oro. Se till att det finns rutiner och planer för att hantera och rapportera incidenter, och att de är förankrade hos alla som jobbar på biblioteket.  

2. Samverka med andra aktörer i lokalsamhället 

Lyft frågan uppåt i kommunen och försök få till en samverkan med andra verksamheter så som skolor, ungdomsverksamhet, missbruksvård, psykiatri, fältarbetare, socialtjänst och polis. Samverka gärna kring att rapportera incidenter och otrygghet till kommunen så att de får en översikt och kan sätta in åtgärder. Läs mer om hur Vårgårda bibliotek samverkar med fritidsgården.

3. Säkerställ att det finns tillräckligt med personal 

Med mer personal kan biblioteken jobba mer förebyggande och utöka bemanningen under tider då det ofta är mer stök. Det är också en förutsättning för att folkbibliotekarier inte ska behöva jobba ensamma, och ger dessutom mer tid till att arrangera verksamhet och interagera mer med besökarna. Läs mer om hur Bellevuegårdens bibliotek arbetar med externa resurser, så att bibliotekarier får vara just bibliotekarier.

4. Utbilda personalen  

Alla bibliotek bör regelbundet utbilda personalen i hur man kan bemöta krävande besökare och hantera svåra, hotfulla och våldsamma situationer. Att känna sig trygg med rutiner och att få stöd från chefer och kollegor är avgörande.  

5. Gör besökare mer delaktiga i verksamheten 

Många bibliotek som lyckats vända utvecklingen har arbetat för att sätta besökaren i fokus och bjuda in istället för att stänga ute. Att arrangera mer verksamhet för de grupper som står för stöket kan bidra till delaktighet och en lugnare miljö. Aktiviteter kan med fördel arrangeras tillsammans med andra aktörer i kommunen.  Se hur Landskrona bibliotek involverar barnen i verksamheten.

6. Möblera om eller flytta biblioteket 

Att möblera så att det inte finns undangömda platser och möjlighet att sitta i stora grupper eller springa runt kan göra stor skillnad. Vissa bibliotek rapporterar också om att problemen minskat när de flyttat till nya lokaler som ligger mindre undanskymt eller sitter ihop med andra verksamheter. Att möblera om eller flytta kan också göra att biblioteket når nya besökare.  Läs mer om hur Fittja bibliotek arbetat med lokalerna för att öka tryggheten.