Guide till förhandlingar

Kontrakt förhandling

Som förtroendevald har du oftast förhandlingsmandat och därmed rätt att förhandla. Men vad behöver du egentligen ha koll på? Här kan du läsa vad du har rätt till och vad du behöver tänka på inför en förhandling.

Vem har rätt att förhandla?

Reglerna för förhandlingsrätten hittar du i medbestämmandelagen (MBL). Enligt den har enskilda arbetsgivare, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer rätt att förhandla. En enskild medlem har däremot inte förhandlingsrätt. Det är här du som förtroendevald blir den viktiga mellanhanden.

Medbestämmandeförhandlingar

Medbestämmandeförhandlingar sker eftersom din arbetsgivare är skyldig att kalla till förhandling vid viktiga förändringar i verksamheten. Det kan till exempel handla om omorganiseringar, chefsrekryteringar, personalpolitik eller lönerevisioner. Medbestämmandeförhandlingar innebär att arbetsgivaren ger facket tillfälle att diskutera förslaget innan dem fattar beslut. ”Medbestämmande” betyder i det här fallet alltså inte att facket har rätt att vara med och ta beslut, utan att facket alltid ska vara informerade och ha inflytande.

Saker som är bra att veta vid medbestämmandeförhandlingar;

  • Arbetsgivaren ska inom skälig tid ge dig som förtroendevald tillräckligt med information för att kunna ta ställning till förslaget. DIK rekommenderar att du ska få informationen minst 1 vecka i förväg.

  • Din arbetsgivare ansvarar för att föra protokoll. Protokollet ska redogöra för vad ni är eniga och oeniga om. Blir ni oeniga i en lokal förhandling kan förbundet begära en central förhandling. Arbetsgivaren måste då vänta med att fatta beslut till det att förhandlingen är avslutad.

  • Kom överens om när förhandlingen anses vara avslutad. Vi rekommenderar att den är avslutad i och med att protokollet är justerat av alla.

  • De viktigaste paragraferna att känna till i Medbestämmandelagen (MBL) är §§ 10-14 och 18-19, som handlar om förhandlingsrätten samt rätten till information.

På en del arbetsplatser har man ersatt vissa MBL-förhandlingar med så kallade samverkansgrupper. Man kan säga att samverkansavtal för samman MBL och Arbetsmiljölagen till en och samma process, där arbetsmiljö ska genomsyra alla frågor istället för att ses som ett separat område.

Intresseförhandlingar

Intresseförhandlingar kan handla om vardagsnära frågor som gynnar både medarbetare och arbetsgivare, till exempel semesterväxling, friskvård, flextider eller vegomat vid lunchmöten. Till skillnad från MBL-förhandlingar, där arbetsgivaren har ensidig beslutsrätt, måste båda parter komma överens i en intresseförhandling för att en förändring ska kunna ske – annars återgår man till hur det var före förhandlingen.

Checklista vid förhandlingar

Här har vi samlat något av det du behöver tänka på inför en förhandling.

Ladda ner checklistan

Vill du ha våra bästa tips för att hantera snabba förhandlingar så mailar du lokalfacklig@dik.se eller ringer våra ombudsmän.

Kontakta DIK